Referenties

Jos Hoeijmakers / Gemeente Cuijk

Erik van Grunsven heeft vanaf 2009 werkzaamheden verricht voor de gemeente Cuijk op het gebied van Riolering en Stedelijk Water. Hierbij zijn onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

  • Het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk rioleringsgebied.
  • Het organiseren en uitvoeren van het operationeel rioolbeheer.
  • Ontwerp van riolering en hemelwatervoorziening ten behoeve van bergen, infiltreren en afvoeren van hemelwater.

Deze werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft hij aangetoond dat hij beschikt over de volgende kern competenties:

  • Delegeren, plannen en organiseren
  • Adviesvaardig en samenwerkingsgericht
  • Uitstekende communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk)
  • Bestuurlijk en maatschappelijk sensitief
  • Stressbestendig

Bekijk getuigschrift

Meer informatie?